onsdag 25 september 2013

ÄR PASSIVHUS BRA ELLER FULA - TOMTAR PÅ LOFTET?

OM PASSIVHUS OCH FJÄRRVÄRMEHUS I VÄXJÖ
IG passivhus representerar den inter-
nationella, egentligen tyska passiv-
husnormen. (En del kallar det passivhus-
religionen.....) Husen beräknas med det
mycket avancerade programmet PHPP
Jag läste någonstans om att folk i Växjö föredrar att bygga vad man kallar "fjärrvärmehus" istället för "passivhus". Hur tokigt kan det bli? Passivhus och fjärrvärme är en utmärkt kombination. Är det de tyska passivhus-grupperingarna kring Wolfgang Feist, eller är det den Svenska passivhusrörelsen kring Hans Eek som har blivit så ruskigt missförstådda / misslyckat att föra ut passivhuskonceptet på ett förståeligt sätt?

Passivhus är helt enkelt hus som drar mindre än 10W/m2 på årets kallaste dag med en inomhustemperatur av 20 grader i hela huset. Ett "vanligt" nytt hus drar kanske det dubbla, 20W/m2. 

För mig är det självklart att det är bäst att ett hus har så låg driftskostnad som möjligt. Det är som med en bil, vem föredrar en bil som drar 1.2 liter / mil jämfört med en som drar 0.2 liter / mil? 

Svensk passivhusguru Hans Eek
Tysk passivhausguru Wolfgang Feist
Har byggindustrin / arkitektkåren / ingengörskåren missuppfattat
konceptet passivhus? Vårt företag, Scandinavian Homes i Lysekil, har byggt över 50 passivhus på blåsiga och regniga Irland sedan vi uppgraderade de flesta av våra hus till passivhusnivå år 2005. Om man håller sig till en någorlunda traditionell fason på huskroppen och avstår från tokiga helglasade väggar, jätteburspråk och konstiga arkitektoniska excesser går det utmärkt att bygga passivhus till mycket rimliga kostnader.

En annan aspekt på passivhus är att åtskilliga aktörer valt att använda polystyren och polyurethanskum i konstruktionen av väggar och tak. Dessa brandfarliga material är enligt oss olämpliga i just tak och vägg, men särkilt polystyren, som är fuktokänsligt, passar utmärkt i grunden under plattan. Kritik mot användandet av bromerade flamskyddsmedel, lim och kompositmaterial har framkommit och detta tycker vi är befogat. Dessa flamskyddsmedel behövs naturligtsvis inte vid användning i grund och under mark.
Är arkitektritade passivhus fula som stryk?
Associerar detta låd- eller hönshus-utseende
till passivhus? Blandningen av material och assymmetrin,
särkilt när det gäller fönsterplacering, kallas ibland
"Dogs-dinner" på engelska. Kanske en anledning
till att man väljer bort passivhuskonceptet?
Passivhuskonceptet, både i Sverige och internationellt, företrädesvis i Tyskland, fokuserar på hur energimålen ska uppnås eftersom det främst är en energiförbrukningsnorm - världens hårdaste. Normen lägger sig inte i hur husen uppnår denna höga isoleringsstandard. Under senare år har det, såväl i passivhus som i vanliga nybyggen, experimenterats ganska friskt med moderna material och metoder. Nu börjar problemen att komma fram. Jag tänker främst på enstegstätade fasader, men även ohämmat användande av plast och flytspackel i våtrum utan tanke på hälsoproblemen för de boende.


Har passivhusrörelsen (som egentligen inte finns i Sverige eftersom det här snarast har blivit en angelägenhet för kommunala bostadsbolag och de stora byggdrakarna) krånglat till det i onödan? Varför inte helt enkelt definiera passivhus som ett hus som drar max 10W/m2 på årets kallaste dag. Punkt. Jag kan inte se någon som helst motsättning att bygga passivhus anslutna till kommunala fjärrvärmenät. Dessa kunder blir naturligtsvis fjärrvärmebolagens sämsta
Vårt snygga passivhus i Lysekil. Ja jag vet att det är snyggt
efter alla kommentarer från folk som kommer fram dagligen
för att säga hur mycket de gillar huset. Kanske dags för arkitekt-
kåren att ta sig en funderare på vad man håller på med?
  http://www.scanhome.se/blogg/
kunder med mycket låg förbrukning. Är installationskostnaden för fjärrvärme för hög? Varför inte genom politiska beslut tvinga alla Sveriges fjärrvärmeleverantörer att installera fjärrvärme till låg installationskostnad, och istället lägga nästan hela kostnaden på den faktiska förbrukningen? Detta har vi gjort i Lysekil där vi byggt trähus med passiva lägenheter och en stor solanläggning med säsongslagring av solvärme. Husen är anslutna till det lokala fjärrvärmenätet för att klara det minimala värmebehovet under december - februari när solvärmen är slut och solen inte är stark nog. Se www.scanhome.se för mer inklusive blogg och Facebook 
Hälsningar Lars


onsdag 29 maj 2013

Lägenheterna tar form nu. Fyra veckor sedan vi startade bygget, kan man se hur det ska ta sig ut. Vi arbetar uppifrån och ner för att få bort ställningen så att balkonger, loftgångar och trappor kan monteras.
Bilden visar Skagarack 304 efter 3 veckors byggnation.
Ett traditionellt utseende är lätt att få till om man använder äkta material och metoder. Hyresgästerna uppskattar vår ambition att undvika giftiga material och konstiga kemikalier i konstruktionen. Linoljetemperafärg både in och utvändigt. Wibo färg i Göteborg levererar all färg.

torsdag 9 maj 2013

Sveriges sydligaste passivhus?

Vill tipsa om en tråd på forumet Bygga hus om Sveriges sydligaste passivhus. Det är vår standarmodell Hibernia 138 som kundanpassats för att passa in i miljön på Sveriges sydspets. Familjen är Svensk-Irländsk och de kände väl till Scandinavian Homes passivhus från Irland redan innan. Läs och kommentera!
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/210062-passivhus-bygga-sjalv.html
Passiv Hibernia 138 med 45 graders tak och två takkupor, ventilerad putsfasad

lördag 27 april 2013

Resning av Skagerack 305 passivhus med tre lägenheter

Bottenbjälklaget läggs ut
Isolerad grundmur på ojämn granitgrund. Ingen sprängning. Det är 30cm breda Leca-stenar som isoleras ytterligare på insidan med 30cm expanderad polystyren. Det tar en eftermiddag att montera bottenbjälklag och att komma i ordning.

Första våningsplanet på plats
Scandinavian Homes väggsektioner monteras snabbt. Lite special för detta bygge är att vi inte har gips på insidan av yttervägg från fabrik. Detta går an när vi bygger i April i vår hemstad. Ingen risk för skada och väta på den oskyddade isoleringen pga snabbt montage och korta transporter.

Vägg lyfts på plats
Våra gubbar är grymt snabba, men så har vi erfarenhet efter att ha byggt 280 hus, de flesta på Irland, året om, ofta i dåligt väder.

Mellanbjälklagskassetter monteras
Mellanbjälklagskassetterna passar perfekt, snabbt montage.


Vår lite specialla passivhustakstol ger utrymme för 500mm tjock snedtaksisolering. Dessutom får vi extra mycket utrymme på vinden genom att underramen av takstolen hänger ner mellan de extra höga ytterväggarna. 
Oklädd gavelvägg
Detta hus ska passa in i 1860-talsmiljön i vårt kvarter. Den vertikala panelen med lockläkt kommer att monteras på plats för att undvika fula horisontella skarvar som prefabricerade hus brukar få. (Även vid omklädsel av gamla hus brukar slöhet och ointresse göra att man delar in vertikalpanel med en mycket synlig horisontell skarv!)

Lockläkt från magasin ca 1865
Scandinavian Homes egen standardmodell av lockläkt med fason från Lysekil vid mitten av 1800-talet ska användas.Passivhus med tre lägenheter mitt i Lysekil

23 April 2013 startade vi bygget av ett Skagerack 305 på baksidan av köpmanshuset på Kungsgatan i Lysekil.

Passivhus med tre hyreslägenheter. Kopplat till solfångaranläggningen på vårt gamla hus från 1860. En 25.000 liters vatterntank finns i källaren för säsongslagring av solvärme.

Det är ett lätt modifierat standardhus från Scandinavian Homes katalog. Det är 600mm bredare än ett den vanliga Skagerackmodellen, samt vertikal panel som spikas på på plats för att undvika synliga skarvar mellan våningsplanen. Detta kostar lite mer arbete på byggplatsen jämfört med att få huset klart med fabriksmonerad panel, men vad gör man om man vill ha ett korrekt traditionellt utseende?  Så här ska det se ut når det är klart, databild tagen från Scandinavian Homes standard ritningspaket.

söndag 20 januari 2013

Morten Fivel i sin affär, Kungsgatans Delikatesser på Kungsgatan 21 i Lysekil. Gamla affären som finns på denna adress öppnade redan 1849 av handlaren J.B Jonsson från Fiskebäckskil. Affären startade i ett äldre, lite mindre hus som revs för att lämna plats för nuvarande byggnad som byggdes år 1860.    
Pardörrarna till affären är original-dörrarna från när huset byggdes. De vilade i det gamla magasinet på baksidan i över hundra år när Lars Pettersson fann dem och renoverade dem för att kunna användas igen.

Affärslokalerna låg ursprungligen på ett högre plan, hela 6 steg högre än gatan, golvet sänktes år 1950 för att komma i nivå med gatan.

Under 2011 genomfördes en kombinerad passivhus och återställande renovering av nya ägaren Scandinavian Homes.