onsdag 25 september 2013

ÄR PASSIVHUS BRA ELLER FULA - TOMTAR PÅ LOFTET?

OM PASSIVHUS OCH FJÄRRVÄRMEHUS I VÄXJÖ
IG passivhus representerar den inter-
nationella, egentligen tyska passiv-
husnormen. (En del kallar det passivhus-
religionen.....) Husen beräknas med det
mycket avancerade programmet PHPP
Jag läste någonstans om att folk i Växjö föredrar att bygga vad man kallar "fjärrvärmehus" istället för "passivhus". Hur tokigt kan det bli? Passivhus och fjärrvärme är en utmärkt kombination. Är det de tyska passivhus-grupperingarna kring Wolfgang Feist, eller är det den Svenska passivhusrörelsen kring Hans Eek som har blivit så ruskigt missförstådda / misslyckat att föra ut passivhuskonceptet på ett förståeligt sätt?

Passivhus är helt enkelt hus som drar mindre än 10W/m2 på årets kallaste dag med en inomhustemperatur av 20 grader i hela huset. Ett "vanligt" nytt hus drar kanske det dubbla, 20W/m2. 

För mig är det självklart att det är bäst att ett hus har så låg driftskostnad som möjligt. Det är som med en bil, vem föredrar en bil som drar 1.2 liter / mil jämfört med en som drar 0.2 liter / mil? 

Svensk passivhusguru Hans Eek
Tysk passivhausguru Wolfgang Feist
Har byggindustrin / arkitektkåren / ingengörskåren missuppfattat
konceptet passivhus? Vårt företag, Scandinavian Homes i Lysekil, har byggt över 50 passivhus på blåsiga och regniga Irland sedan vi uppgraderade de flesta av våra hus till passivhusnivå år 2005. Om man håller sig till en någorlunda traditionell fason på huskroppen och avstår från tokiga helglasade väggar, jätteburspråk och konstiga arkitektoniska excesser går det utmärkt att bygga passivhus till mycket rimliga kostnader.

En annan aspekt på passivhus är att åtskilliga aktörer valt att använda polystyren och polyurethanskum i konstruktionen av väggar och tak. Dessa brandfarliga material är enligt oss olämpliga i just tak och vägg, men särkilt polystyren, som är fuktokänsligt, passar utmärkt i grunden under plattan. Kritik mot användandet av bromerade flamskyddsmedel, lim och kompositmaterial har framkommit och detta tycker vi är befogat. Dessa flamskyddsmedel behövs naturligtsvis inte vid användning i grund och under mark.
Är arkitektritade passivhus fula som stryk?
Associerar detta låd- eller hönshus-utseende
till passivhus? Blandningen av material och assymmetrin,
särkilt när det gäller fönsterplacering, kallas ibland
"Dogs-dinner" på engelska. Kanske en anledning
till att man väljer bort passivhuskonceptet?
Passivhuskonceptet, både i Sverige och internationellt, företrädesvis i Tyskland, fokuserar på hur energimålen ska uppnås eftersom det främst är en energiförbrukningsnorm - världens hårdaste. Normen lägger sig inte i hur husen uppnår denna höga isoleringsstandard. Under senare år har det, såväl i passivhus som i vanliga nybyggen, experimenterats ganska friskt med moderna material och metoder. Nu börjar problemen att komma fram. Jag tänker främst på enstegstätade fasader, men även ohämmat användande av plast och flytspackel i våtrum utan tanke på hälsoproblemen för de boende.


Har passivhusrörelsen (som egentligen inte finns i Sverige eftersom det här snarast har blivit en angelägenhet för kommunala bostadsbolag och de stora byggdrakarna) krånglat till det i onödan? Varför inte helt enkelt definiera passivhus som ett hus som drar max 10W/m2 på årets kallaste dag. Punkt. Jag kan inte se någon som helst motsättning att bygga passivhus anslutna till kommunala fjärrvärmenät. Dessa kunder blir naturligtsvis fjärrvärmebolagens sämsta
Vårt snygga passivhus i Lysekil. Ja jag vet att det är snyggt
efter alla kommentarer från folk som kommer fram dagligen
för att säga hur mycket de gillar huset. Kanske dags för arkitekt-
kåren att ta sig en funderare på vad man håller på med?
  http://www.scanhome.se/blogg/
kunder med mycket låg förbrukning. Är installationskostnaden för fjärrvärme för hög? Varför inte genom politiska beslut tvinga alla Sveriges fjärrvärmeleverantörer att installera fjärrvärme till låg installationskostnad, och istället lägga nästan hela kostnaden på den faktiska förbrukningen? Detta har vi gjort i Lysekil där vi byggt trähus med passiva lägenheter och en stor solanläggning med säsongslagring av solvärme. Husen är anslutna till det lokala fjärrvärmenätet för att klara det minimala värmebehovet under december - februari när solvärmen är slut och solen inte är stark nog. Se www.scanhome.se för mer inklusive blogg och Facebook 
Hälsningar Lars