onsdag 4 juni 2014

VÅR NYA REKLAM-VEPA FÖR SVERIGE


PREFAB TIMBER-FRAME HIGH-PERFORMANCE PASSIVHAUS
OUR NEW PROMO BANNER IRELAND


torsdag 9 januari 2014

FRÅN KÖPMANSHUS 1849 TILL PASSIV-RENOVERING 2013

I förgrunden J.B Jonssons affärshus på Kungsgatan 21 med Anna
Carlssons pensionat.  I bakgrunden hotell Continental som brann 1912


Läs hela historien om köpmanshuset på Kungsgatan från 1849 till 2013. Visste ni t.ex. att J.B Jonsson var storredare i Lysekil på 1800-talet. Följ köpmanshusets historia under de följande 150 åren illustrerat av fotografier från de olika epokerna.          

Klicka här: http://www.scanhome.se/index.php?page=historien 


Barkskeppet Carolina af Lysekil,  Redare: J.B. Jonsson, Kapten: Antone Åsberg 1876