torsdag 17 maj 2018

MANY HOUSES BUILT IN IRELAND

Hi all interested.
Since we are mainly building houses in Ireland I write this in English from now on.

During the last 6 months we have produced  9 new houses  in our Lysekil factory. They are all built in Ireland. We have now a total of 310 houses built

This is a Nordica 125 with upstairs and our special passive roof-truss that also create space upstairs for a marginal cost.Deep and varied talents are needed to build the best Scandinavian Homes foundations!

James Kearney, head of foundation team practice as a locomotive driver.
Our 75mm thick insulated base units are improved further with an extra layer of 80mm polystyrene on the inside. The  total insulation all around the circumference is now 155mm.

The concrete beam running around the perimeter was made narrower in 2017 to reduce the heat-losses further. This was possible to do after careful structural calculations to ensure the stability of our foundations.

The house in the moonlight is also a Nordica 125 with upstairs. This one is redesigned by our customer with a higher wall and lower roof-pitch of 35° compared to the normal 40° in Nordica houses with converted attics.


The house below is a Nordica 115 with the normal 40° roof pitch. This is identical to a Nordica 125, only 1.2m shorter.

Here some building materials that was lifted in before the house is roofed to save work in the next stage.
Finally, a picture of the bathroom in our office /showhouse in Galway. This, our first passive house, is now 18 years old! Hard to believe -time is flying.
I wonder how many companies dare to (are foolish enough) to show an 18 year old sample-product?

If you are near Galway, please visit us. We are open every Wednesday 15.00 - 18.00 as advertised on our website here:  www.scanhome.ie


Follow us on Facebook:

Follow our blog:

Scandinavian Homes Ltd.  Moycullen, Co. Galway,  Ireland
Tel: 091-555 808   lars@scanhome.ie   www.scanhome.ie
Copyright © 2018 Scandinavian Homes Ltd,  All rights reserved.

  • Newsletter #13 with pictures of all new houses out now. 
  • Subscribe from our website.
  • Thanks for reading. 
  • All the best for now,  Lars

lördag 17 januari 2015

Örat mot marken, vilken husstil gillar du?

Jag svarade på frågorna i Marlene Eskilssons bloggs hustyps-quiz idag. 
Här finns omröstningen: http://www.byggahus.se/bloggar/marlen+eskilsson/3590-darfor-en-omrostning-om-stilar-pa-hus.html
Fick faktiskt exakt samma svar som majoriteten på alla hustyper utom 3st. 
Det var "New England", "Funkis" och "Tinnar och torn" som jag hade lite lägre uppfattning om än majoriteten som svarat. Vad tycker du, har du örat på marken eller inte?

Bilderna visar lite olika stilar av Scandinavian Homes hus som är antingen byggda, under byggnation eller på planeringstadiet. --------- 
Pictures show some different styles of Scandinavian Homes houses that are either built, under construction, or at planning stage. Take your pick or dream up your own house !  
  -----  Hälsningar Lars


hälsningar Lars 

onsdag 4 juni 2014

VÅR NYA REKLAM-VEPA FÖR SVERIGE


PREFAB TIMBER-FRAME HIGH-PERFORMANCE PASSIVHAUS
OUR NEW PROMO BANNER IRELAND


torsdag 9 januari 2014

FRÅN KÖPMANSHUS 1849 TILL PASSIV-RENOVERING 2013

I förgrunden J.B Jonssons affärshus på Kungsgatan 21 med Anna
Carlssons pensionat.  I bakgrunden hotell Continental som brann 1912


Läs hela historien om köpmanshuset på Kungsgatan från 1849 till 2013. Visste ni t.ex. att J.B Jonsson var storredare i Lysekil på 1800-talet. Följ köpmanshusets historia under de följande 150 åren illustrerat av fotografier från de olika epokerna.          

Klicka här: http://www.scanhome.se/index.php?page=historien 


Barkskeppet Carolina af Lysekil,  Redare: J.B. Jonsson, Kapten: Antone Åsberg 1876 


onsdag 25 september 2013

ÄR PASSIVHUS BRA ELLER FULA - TOMTAR PÅ LOFTET?

OM PASSIVHUS OCH FJÄRRVÄRMEHUS I VÄXJÖ
IG passivhus representerar den inter-
nationella, egentligen tyska passiv-
husnormen. (En del kallar det passivhus-
religionen.....) Husen beräknas med det
mycket avancerade programmet PHPP
Jag läste någonstans om att folk i Växjö föredrar att bygga vad man kallar "fjärrvärmehus" istället för "passivhus". Hur tokigt kan det bli? Passivhus och fjärrvärme är en utmärkt kombination. Är det de tyska passivhus-grupperingarna kring Wolfgang Feist, eller är det den Svenska passivhusrörelsen kring Hans Eek som har blivit så ruskigt missförstådda / misslyckat att föra ut passivhuskonceptet på ett förståeligt sätt?

Passivhus är helt enkelt hus som drar mindre än 10W/m2 på årets kallaste dag med en inomhustemperatur av 20 grader i hela huset. Ett "vanligt" nytt hus drar kanske det dubbla, 20W/m2. 

För mig är det självklart att det är bäst att ett hus har så låg driftskostnad som möjligt. Det är som med en bil, vem föredrar en bil som drar 1.2 liter / mil jämfört med en som drar 0.2 liter / mil? 

Svensk passivhusguru Hans Eek
Tysk passivhausguru Wolfgang Feist
Har byggindustrin / arkitektkåren / ingengörskåren missuppfattat
konceptet passivhus? Vårt företag, Scandinavian Homes i Lysekil, har byggt över 50 passivhus på blåsiga och regniga Irland sedan vi uppgraderade de flesta av våra hus till passivhusnivå år 2005. Om man håller sig till en någorlunda traditionell fason på huskroppen och avstår från tokiga helglasade väggar, jätteburspråk och konstiga arkitektoniska excesser går det utmärkt att bygga passivhus till mycket rimliga kostnader.

En annan aspekt på passivhus är att åtskilliga aktörer valt att använda polystyren och polyurethanskum i konstruktionen av väggar och tak. Dessa brandfarliga material är enligt oss olämpliga i just tak och vägg, men särkilt polystyren, som är fuktokänsligt, passar utmärkt i grunden under plattan. Kritik mot användandet av bromerade flamskyddsmedel, lim och kompositmaterial har framkommit och detta tycker vi är befogat. Dessa flamskyddsmedel behövs naturligtsvis inte vid användning i grund och under mark.
Är arkitektritade passivhus fula som stryk?
Associerar detta låd- eller hönshus-utseende
till passivhus? Blandningen av material och assymmetrin,
särkilt när det gäller fönsterplacering, kallas ibland
"Dogs-dinner" på engelska. Kanske en anledning
till att man väljer bort passivhuskonceptet?
Passivhuskonceptet, både i Sverige och internationellt, företrädesvis i Tyskland, fokuserar på hur energimålen ska uppnås eftersom det främst är en energiförbrukningsnorm - världens hårdaste. Normen lägger sig inte i hur husen uppnår denna höga isoleringsstandard. Under senare år har det, såväl i passivhus som i vanliga nybyggen, experimenterats ganska friskt med moderna material och metoder. Nu börjar problemen att komma fram. Jag tänker främst på enstegstätade fasader, men även ohämmat användande av plast och flytspackel i våtrum utan tanke på hälsoproblemen för de boende.


Har passivhusrörelsen (som egentligen inte finns i Sverige eftersom det här snarast har blivit en angelägenhet för kommunala bostadsbolag och de stora byggdrakarna) krånglat till det i onödan? Varför inte helt enkelt definiera passivhus som ett hus som drar max 10W/m2 på årets kallaste dag. Punkt. Jag kan inte se någon som helst motsättning att bygga passivhus anslutna till kommunala fjärrvärmenät. Dessa kunder blir naturligtsvis fjärrvärmebolagens sämsta
Vårt snygga passivhus i Lysekil. Ja jag vet att det är snyggt
efter alla kommentarer från folk som kommer fram dagligen
för att säga hur mycket de gillar huset. Kanske dags för arkitekt-
kåren att ta sig en funderare på vad man håller på med?
  http://www.scanhome.se/blogg/
kunder med mycket låg förbrukning. Är installationskostnaden för fjärrvärme för hög? Varför inte genom politiska beslut tvinga alla Sveriges fjärrvärmeleverantörer att installera fjärrvärme till låg installationskostnad, och istället lägga nästan hela kostnaden på den faktiska förbrukningen? Detta har vi gjort i Lysekil där vi byggt trähus med passiva lägenheter och en stor solanläggning med säsongslagring av solvärme. Husen är anslutna till det lokala fjärrvärmenätet för att klara det minimala värmebehovet under december - februari när solvärmen är slut och solen inte är stark nog. Se www.scanhome.se för mer inklusive blogg och Facebook 
Hälsningar Lars


onsdag 29 maj 2013

Lägenheterna tar form nu. Fyra veckor sedan vi startade bygget, kan man se hur det ska ta sig ut. Vi arbetar uppifrån och ner för att få bort ställningen så att balkonger, loftgångar och trappor kan monteras.
Bilden visar Skagarack 304 efter 3 veckors byggnation.
Ett traditionellt utseende är lätt att få till om man använder äkta material och metoder. Hyresgästerna uppskattar vår ambition att undvika giftiga material och konstiga kemikalier i konstruktionen. Linoljetemperafärg både in och utvändigt. Wibo färg i Göteborg levererar all färg.